Pasirinkite Skyrių

Mano dienynas – daugiau nei dešimtmetį kuriama bei tobulinama elektroninio dienyno sistema. Elektroninio dienyno informacinės sistemos ugdymo procesą daro patogesniu ir sklandesniu ne tik pedagogams, bet ir mokiniams, jų tėvams ar globėjams. Sistema Mano Dienynas yra viena populiaresnių ir plačiau naudojamų iš vos keleto alternatyvų kurios šiuo metu yra naudojamos šalies švietimo viešojo bei privataus švietimo sistemose. Mano Dienynas, kaip ir kitos panašaus tipo informacinės sistemos, bendradarbiauja su įstaigomis taip užtikrindamas sklandų tėvų bei pedagogų tarpusavio ryšį bei įgalina greitai ir patogiai keistis svarbiausia informacija susijusia su visais ugdymo proceso aspektais.
Sistemos Mano Dienynas prisijungimas yra skirstomas į keletą pagrindinių rolių. Įstaigos bei jų atstovąi (mokytojai, dėstytojai ir kiti pedagogai) turi specialaus tipo paskyras kurios leidžia jiems patogiai organizuoti darbus, platinti svarbią informaciją bei, esant reikalui greitai pasiekti mokinių tėvus.
Tuo tarpu mokiniai bei tėvai gali patogiai stebėti įvertinimus, gauti prieigą prie aktualių užduočių bei namų darbų, matyti tvarkaraščius, svarbius bendro pobūdžio pranešimus bei asmenines pastabas.
Visos šios Mano dienyno sistemos fukcijos pasiekiamos tik prisijungusiems sistemos vartotojams.

Mano Dienynas: Prisijungimas

ManoDienynas Prisijungiamas

Mano Dienynas (prisijungimas)

Švietimo ir ugdymo įstaigų valdymo sistema Mano Dienynas gali naudotis tik registruoti vartotojai. Čia prisijungęs vartotojas patenką į asmeninės paskyros skiltį kurioje gali pasiekti jam asmeniškai skirtą informaciją. Priklausomai nuo vartotojo tipo (pedagogas, mokinys, tėvas/atstovas) sistema leidžia tvarkyti įvairius duomenis ir pasiekti dienyno vartotojų grupės kuriamą informacinį srautą: tvarkaraščius, pranešimus, žinutes, įvertinimus, naujienas ir pan.

Apie svetainę

Mano Dienynas prisijungimas (sistemos video apžvalga)
Mano Dienynas

Prisijungimas prie Mano Dienyno suteikia prieigą prie asmeninės paskyros. Šios paskyros funkcionalumas bei paskirtis skirasi priklausomai nuo paskyros tipo. Pedagogai bei kiti ugdymo sistemos dalyviai čia gali įvesti informaciją bei valdyti visus kasdienio ugdymo proceso aspektus. Tuo tarpu mokinių tėvai, globėjai, atstovai ar patys mokiniai čia gali stebėti įvertinimus bei pasiekti naujienas skirtas būtent jiems.
Darbas Mano Dienyno sistemoje apima keletą pagrindinių sričių. Čia siunčiami pranešimai apie svarbesnius įvykius, stebima individuali mokinio pažanga. E dienyno skiltyje ne tik pažymiai, bet ir svarbesnių atsiskaitymų grafikas, tvarkaraščiai, ugdymo planai, pagyrimai ir pastabos. Tėvų susirinkimų organizavimas taip pat įtrauktas į Mano Dienyno funkcijų sąrašą, todėl dauguma čia esančių funkcijų bus aktualios kiekvienam norinčiam dalyvauti patogesniame ir modernesniame mokymo procese.

Kas gali prisijungti prie Mano dienynas sistemos?

• Prisijungti prie “Mano dienynas” sistemos gali visi asmenys turintys aktyvią paskyra šioje sistemoje. Prisijungimui reikalingi skaitmeniniai kredencialai kuriuos sudaro ID kodas ir slaptažodis arba elektroninio pašto adresas bei slaptažodis. Šią kombinaciją galutiniam vartotojui suseteikia įgaliotas asmuo (sistemos administratorius) dirbantis įstaigoje kurios dienynu norima pasinaudoti.

• Analogiškai prie sistemos “Mano dienynas” gali jungtis ir duomenų tvarkymo įgaliojimą turintys asmenys (dėstytojai, mokytojai, administracijos darbuotojai ir tt.) kurie nori atlikti pakeitimus, kurti grupes, įvesti pažymius, rašyti vidines žinutes ir tt.

Mano dienynas programėlė telefone

Programėlė  telefone – patogus ir parankus būdas pasiekti mano dienyno sistemą kad ir kur bebūtumėte. Tai puiki funkcija norintiems dalyvauti įvykiuose realiu laiku bei operatyviai sekti dienos srautą.

Egzistuoja keletas “Mano dienyno” prenumeratos lygių, todėl mano dienyno programėlės funkcijų spektras gali skirtis, priklausomai nuo to, ar naudojama nemokama versija, ar vartotojas yra įsigijęs “Mano dienynas PREMIUM” prenumeratą.

Mano dienynas telefone suteikia prieigą prie visų pagrindinių sistemos fukcijų įskaitant moksleivių įvertinimus, kontrolinių darbų rezultatus, lankomumo tikrinimą, pastabų bei pagyrimų peržiūrą, apsikeitimą vidinėmis žinutėmis pranešimų gaviklyje, pamokų tvarkaraščio peržiūrą, namų darbų sąrašą ir kitas dienyno funkcijas kurios padeda užtikrinti sklandų ugdymo procesą.

Kodėl nepavyksta prisijungti prie Mano dienyno sistemos?

Prie Mano dienynas prisijungti gali visi turintys aktyvią mokinio, tėvų ar pedagogų paskyrą šioje dienyno sistemoje. Jeigu nepavyksta prisijungti prie sistemos, rekomenduojama pasinaudoti mygtuku “Nepavyksta prisisjungti?” esančiu žemiau prisijungimo formos. Ten pateikiamos nurodos kaip toliau elgtis esant šiai problemai.

Visų pirmą vartotojas turėtų įsitikinti, jog naudoja teisingus prisijungimo duomenis t.y. prisijungimo vardą (el.paštą) bei slaptažodį, o taip pat įsitikinti, kad šie duomenys yra įrašomi be klaidų. Dažniau pasitaikantys atvejai: kopijuojant prisijungimo duomenis įtraukiamas bereikalingas tarpas pradžioje ar pabaigoje teksto. Vedant prisijungimo duomenis ranka bereikalingai nuspaudžiamas Caps Lock klavišas arba naudojamas ankstesnis slaptažodis kuris po slaptažodžio priminimo funkcijos panaudojimo tapo neaktyvus.

Jeigu naršyklės lange matote Mano dienynas prisijungimo langą, beigi esate įsitikinę, kad prisijungimo laukelyje įvedate teisingus duomenis, tačiau ekrane pasirodo prisijungimo klaidos pranešimas, pabandykite pasinaudoti slaptažodžio atkūrimo funkciją kurios pagalba jums į elektroninį paštą bus išsiųstos instrukcijos padėsiančios sukurti naują prisijungimo slaptažodį.

Tais atvejais, kuomet negalite pasiekti svetainės savo kompiuteryje ar telefone, pabandykite pasinaudoti kitu įrenginiu svetainei pasiekti. Jeigu toks sutrikimas tęsiasi ilgiau nei keletą minučių ar valandų – kreipkitės į manodienynas sistemos administraciją.

mano dienynas telefone
Mano dienynas programėlė (foto)

Prisijungti galite “Mano Dienynas” sistemos svetainėje adresu www.manodienynas.lt